Hlavní strana

Z Liane

Podvodné dopisy

Pokusy vylákat z uživatelů LIANE přístupové údaje pod záminkou změn v systému se množí. Neodpovídejte na ně. Přečtěte si zásady ochrany před podvodnými dopisy a řiďte se podle nich. Podívejte se také na přehled podvodných dopisů.

AV ochrana prostřednictvím Bitdefender

V květnu končí hromadná licence AVG, proto je třeba zvážit, jak dále zajišťovat bezpečnost pracovních stanic. Představujeme Bitdefender GravityZone, alternativu k dosud provozovanému AVG.

Nový software pro studenty a zaměstnance

Univerzita získala licence na následující software: Sketch Engine, software firmy Autodesk a TIBCO Statistica.

Změna přihlašování (shibboleth)

Od 25. května vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Z tohoto důvodu jsme byli nuceni pozměnit přihlašování prostřednictvím Shibbolethu.

Nově se navíc zobrazí stránka s potvrzením zasílaných atributů službě ke které se přihlašujete:

Uvolňování atributů

Více informací na Jak funguje centralizované přihlašování na webu.

MATLAB

Na TUL je možné od prosince 2017 využívat MATLAB a další produkty Mathworks. Více informací na MATLAB.

G Suite

Na TUL je možné od června 2017 využívat služby Google for Education (G Suite). Ty zahrnují takřka všechny služby společnosti Google kromě služby Gmail, jelikož e-mailové účty i nadále zůstávají na serverech TUL.

Více informací na G Suite.

Měníme certifikáty pro eduroam

2. března 2017 ve 13:00 dojde ke změně certifikační autority využívané pro vaši autentizaci ve Wi-Fi síti eduroam a v pevné síti na kolejích. Je nezbytné, abyste si přidali do svých systémů novou certifikační autoritu, jinak se po změně k uvedeným sítím nepřihlásíte.

Další informace:

Pro většinu operačních systémů lze změnu provést hned, protože podporují současné používání několika autorit. Pouze Android starší než 7.1 dokáže používat jen jednu CA, takže se změnou u něj vyčkejte do 2. března.

Software ANSYS

Univerzita zakoupila akademický balík SW ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution, více informací na ANSYS

Ukončení doručování pošty do domény vslib.cz

Dne 18. května 2016 byla ukončena možnost doručování el. pošty na adresy @vslib.cz

Aktuální podvodné dopisy

Snahy o oklamání našich uživatelů neustávají. Poslední dobou dorazily následující podvodné dopisy:

Změna WWW rozhraní elektronické pošty

O víkendu 20.-22. 9. 2014 dojde k upgradu WWW rozhraní elektronické pošty. Během této doby může být dostupnost stránky webmail.tul.cz částečně omezená.

Blokování programů v poště

Vzhledem k další vlně útoků s viry posílanými v elektronických dopisech (viz podrobnější informace) jsme se rozhodli blokovat přenos elektronických dopisů obsahujících v příloze spustitelné programy, a to i v komprimovaném tvaru. Potřebujete-li někomu poslat hotový program, použijte prosíme FileSender nebo podobnou službu pro předávání souborů.

FileSender a OwnCloud

Upozorňujeme na zajímavé datové služby FileSender pro jednorázové předání většího objemu dat a OwnCloud pro uložení a synchronizaci vašich dat. Služby poskytuje CESNET a jsou pro naše uživatele k dispozici bezplatně.

Automatický konfigurátor pro kolejní síť a eduroam

Připravili jsme pro vás program, který nastaví uživatelskou autentizaci pro počítače připojené do kolejní sítě a/nebo do bezdrátové sítě eduroam. Vše je popsáno na stránkách

Nákup softwaru

Pracoviště školy mohou pořizovat programy firmy Adobe a firmy Corel za nižší ceny. Své požadavky na software můžete probrat s paní Helenou Parýzkovou ze SST (tel. 3720, email), které posléze zašlete objednávku [1] (elektronickou poštou, ev. školní poštou).

Microsoft DreamSpark pro studenty zdarma

Firma Microsoft zpřístupnila našim studentům zdarma softwarové vybavení v rámci programu Microsoft DreamSpark. Zahrnuje především vývojové nástroje, ale i další software. Připravili jsme pro vás návod jak se zapojit.

Chraňte se před podvodnými dopisy

Poslední phishingový útok na naši univerzitu byl bohužel úspěšný a několik uživatelů poskytlo podvodníkům své přístupové údaje. Připravili jsme zásady ochrany před podvodnými dopisy. Řiďte se jimi a nenechte se oklamat.

Zmizelé poštovní složky

Po upgradu IMAP serveru provedeném v polovině září zmizely některým uživatelům složky s dopisy. Nemusíte se obávat, veškerá vaše korespondence zůstala zachována, jen je třeba obnovit načtení poštovních složek v programu, který pro práci s nimi používáte:

  • Thunderbird: Klepněte pravým tlačítkem myši na název svého účtu nad nabídkou složek a z kontextového menu vyberte Správce odebírání. Stiskněte tlačítko Obnovit a nastavte, které složky chcete zobrazovat.
  • Outlook Express: Klepněte pravým tlačítkem myši na název svého účtu nad nabídkou složek a z kontextového menu vyberte Složky serveru IMAP. Stiskněte tlačítko Obnovit seznam a nastavte, které složky chcete zobrazovat.
  • Webmail: Změnu doporučujeme provádět v tradičním rozhraní. Nechte si zobrazit Možnosti pošty a vyberte z nich Informace o serveru a složkách. V nich zapněte Použít IMAP aktivaci složek. Z hlavního menu vyberte Složky a klepněte na odkaz Zobrazit neaktivní nad seznamem složek. Zaškrtněte složky, jež chcete zobrazovat a z menu akcí vyberte Subscribe.

Úřední hodiny správy LIANE v Harcově (od 30. září 2013)

Správa sítě LIANE v suterénu budovy B kolejí Harcov mírně změnila své úřední hodiny. V úterý a středu od 8 do 10 hodin a v pondělí a ve čtvrtek vždy od 17 do 19 hodin. Viz LIANE na kolejích.

Možnost automatické odpovědi v nepřítomnosti

Při dlouhodobé nepřítomnosti je nyní možné nastavit automatickou odpověď. Více informací o automatické odpovědi najdete na stránkách Elektronická pošta