Microsoft DreamSpark

Z Liane

Firma Microsoft zpřístupnila studentům českých univerzit zapojených do federace eduID.cz, včetně naší, bezplatný software v rámci svého programu DreamSpark (viz tisková zpráva Microsoftu). V nabídce jsou servery (Windows Server 2008 R2, SQL Server), vývojové nástroje (Visual Studio, Basic, C#, C++, Robotics Developer Studio, Windows Phone, Game Studio a další) a další aplikace.


Jak je získat

  1. Otevřete si stránku www.dreamspark.com. Zde najdete přehled dostupných programů. Odkazy pro přihlášení se nacházejí v levé části stránky pod lákavým nadpisem It's easy.
  2. Klikněte na Sign in a přihlaste se ke svému Windows Live účtu. Pokud jej nemáte, je zde k dispozici i možnost jeho vytvoření. Windows Live účet je nezbytný, bez něj není možné software získat.
  3. Až budete přihlášeni, zpřístupní se druhá položka: Get Verified, jejímž cílem je ověřit váš akademický status. Klikněte na ni. Ze seznamu zemí vyberte Českou republiku a následně vyberte, že se chcete verifikovat jako student. Ze třetí nabídky vyberte variantu Get verified through my school a klikněte na Continue. Z abecedně uspořádaného seznamu institucí vyberte Technical university of Liberec a opět klikněte na Continue. Ocitnete se na standardní autentizační stránce naší univerzity (pokud jste již využívali některou službu federace eduID.cz, tento krok odpadá, systém si vás pamatuje), kde zadáte své uživatelské jméno jmeno.prijmeni a centrální heslo do LIANE (nikoli heslo pro eduroam).
  4. Po úspěšné autentizaci dostanete zprávu, že váš akademický status byl ověřen a kliknutím na pokračování se vrátíte na stránku DreamSpark, kde v části It's easy zatržení signalizuje, že můžete stahovat. Stačí si vybrat produkt a na jeho stránce zvolit Download.