O síti LIANE

Z Liane

LIANE je počítačová síť technické univerzity v Liberci, která pokrývá veškeré hlavní budovy univerzity. V současné době je do ní zapojeno kolem 6000 počítačů a přibližně 10 000 registrovaných uživatelů.

Obsah

Správa sítě – kontakt

Správa sítě LIANE sídlí v budově A, 3. patro, místnost 04023. Zde řešíme problémy se zapomenutými hesly a další zádrhele, které mohou uživatele potkat. Navštěvujte nás, prosíme, pouze v úředních hodinách, jež jsou následující (akademický rok 2018/2019):

Pondělí 10:00–11:00 14:00–15:00
Úterý 9:00–11:00
Středa 10:00–11:00 14:00–15:00
Čtvrtek 9:00–11:00
Pátek 10:00–11:00

Můžete nás kontaktovat i elektronickou poštou na adrese liane@tul.cz nebo telefonicky (linka 3720).

Pro podporu uživatelů v areálu kolejí Harcov slouží samostatná kancelář, kterou najdete na Harcově v suterénu budovy B. Podrobnější informace najdete v části LIANE na kolejích.

Potřebujete-li pouze změnit heslo, kontaktujte prosím vaše studijní oddělení. Změnu je možné provést pouze při osobní návštěvě. Viz.: Uživatel v síti

Pravidla provozu sítě LIANE

Každý uživatel sítě LIANE je povinent dodržovat Provozní řád počítačové sítě LIANE. Pravidla platí jak pro síť v hlavních budovách univerzity, tak pro síť na kolejích.

Služby poskytované uživatelům

V síti LIANE mají uživatelé k dispozici následující centrálně poskytované služby:

  • přístup do sítě LIANE a do Internetu prostřednictvím drátové či bezdrátové infrastruktury
  • centrální uživatelské jméno a heslo sítě, které se používá k ověřování řady služeb poskytovaných různými částmi TUL
  • účet elektronické pošty s adresou jmeno.prijmeni@tul.cz v případě shody jména jmeno.prijmeni1@tul.cz, jmeno.prijmeni2@tul.cz, atd.
  • možnost využívání infrastruktury eduroam na všech členských institucích

Infrastruktura

Síť LIANE je v areálu univerzity rozvedena kroucenou dvojlinkou a používá technologii Gigabit či Fast Ethernet s přenosovou rychlostí 1 Gb/s nebo 100 Mb/s. Kromě kabelové sítě je ve stále rostoucí míře k dispozici také bezdrátové připojení, které je popsáno odděleně. Síť je zavedena do všech budov a většiny ubytovacích kapacit TU v Liberci.