Připojení počítače

Z Liane

Obsah


Tato stránka se zabývá připojením počítače do pevné sítě v hlavních budovách TU. Na samostatných stránkách najdete

Registraci mohou provést pouze zaměstnanci TUL (nikoliv studenti!).

Předpoklady

K připojení do ethernetové sítě potřebujete z hardwarového hlediska ve svém počítači jediné:

  • ethernetovou síťovou kartu pro kroucenou dvojlinku (Unshielded Twisted Pair, UTP)

Tato karta v různých variantách bývá dnes obvyklou součástí základních desek soudobých počítačů, případně se dá dokoupit. Zpravidla podporuje rychlosti od 10 Mb/s až po 1 Gb/s, přenosové parametry se přizpůsobí automaticky na maximum možného.

Zprovoznění síťové zásuvky

Základním předpokladem síťové komunikace je oživení síťové zásuvky. Aktuálně je již většina síťových zásuvek v budovách aktivní. Pokud již v zásuvce nějaký počítač byl, bude patrně stále funkční. Je tedy rychlejší si nejprve zaregistrovat síťovou kartu (viz níže) a s její pomocí ověrit, zda je zásuvka aktivní. Pro oživení dosud nevyužívané zásuvky (např. nová či dlouho nepoužívaná kanclář) vyplňte prosím následující formulář.

Registrace síťové karty

Následně je nutné provést registraci ethernetové (též hardwarové či MAC) adresy síťové karty. Tuto adresu tvoří šest číslic v hexadecimálním zápise oddělených dvojtečkou (např. 00:0C:6E:41:80:E3). Adresu je možné zjistit softwarově – v MS Windows příkazem ipconfig /all, v Linuxu a MacOS příkazem ifconfig (viz též podrobný návod na zjištění ethernetové adresy počítače).

Pro registraci je nutné zaslat e-mailem na adresu liane@tul.cz následující údaje (toto neplatí pro připojení počítače na kolejích!):

  • ethernetovou (MAC) adresu počítače
  • katedru (či útvar)
  • budovu, ve které bude počítač připojen; pokud se jedná o notebook, registrujte jej pouze ve své "domácí" budově, v ostatních budovách používejte bezdrátové připojení, které registraci nevyžaduje
  • jméno, pod kterým chcete počítač zaregistrovat; počítač bude zaregistrován jako jméno.katedra.tul.cz, proto nedoporučujeme vkládat do vlastního jména zkratku katedry, bude beztak připojena jako poddoména
  • uživatele, který za provoz počítače zodpovídá

Na základě registrace je počítači přidělena IP adresa a DNS jméno, které jsou potřebné pro jeho práci v síti. Obdržíte je e-mailem jako odpověď na žádost o registraci. V počítači zpravidla nemusíte nic nastavovat. Veškerou síťovou konfiguraci svého počítače ponechte na mechanismu DHCP, což je standardní konfigurace IP protokolu ve většině operačních systémů. Zpravidla stačí počítač restartovat a vše potřebné se provede automaticky. Návod ke konfiguraci najdete v sekci Praktické návody.