VPN

Z Liane

Z běžného Internetu (například z domova) se můžete do LIANE připojit prostřednictvím virtuální privátní sítě (Virtual Private Network, VPN).


Obecné informace

VPN vytvoří šifrovaný tunel mezi vašim koncovým počítačem a směrovačem v LIANE, kterým budou protékat data. Vašemu konci tunelu bude přiřazena IP adresa z univerzitního rozsahu (147.230.0.0/16), díky čemuž můžete přistupovat ke službám, které jsou dostupné pouze z univerzitních adres.

Chování VPN určuje skupina, do které se připojíte. Na výběr máte dvě možnosti:

  • TUL - veškerý provoz vašeho počítače (kromě paketů do lokální sítě, k niž je přímo připojen) bude přenášen tunelem na VPN koncentrátor v síti TUL a odtud předáván dále. Tuto variantu použijte, pokud chcete přistupovat k externím zdrojům dostupným jen pro stroje z adresního rozsahu TUL.
  • TUL_only - přes VPN je přenášen jen provoz, jehož cílová adresa se nachází v síti TUL. Pakety směřující jinam do Internetu jsou přenášeny přímo, mimo VPN. Tato varianta je efektivnější z hlediska přenosu dat, ale umožní přístup jen ke zdrojům uvnitř TUL. Na ostatní servery přicházejí vaše pakety s adresou , kterou jste získali od svého poskytovatele. Pokud je přístup omezen na stroje z TUL, nebudete vpuštěni.

Celá technologie připojení je realizována prostřednictvím směrovače Cisco. Je dostupná z většiny běžně používaných operačních systémů.

Využívání připojení prostřednictvím VPN vyžaduje instalaci a konfiguraci specializovaného programu - VPN klienta. Existuje několik, alternativ, jak klientskou stranu nastavit: nejjednodušší je využít k tomu webové rozhraní, můžete také ručně instalovat příslušný program, nebo použít alternativní program firmy Shrew Soft. Následují návody pro jednotlivé alternativy

Webové rozhraní Cisco AnyConnect

Webové rozhraní je nejjednodušší a námi doporučenou variantou pro VPN připojení. Funguje pro všechny běžně dostupné platformy stejně, zaznamenáte jen drobné odlišnosti (např ve vzhledu).

Otevřete ve svém webovém prohlížeči stránku https://vpn.tul.cz/. Objeví se přihlašovací formulář, kde si zvolíte skupinu (viz Obecné informace výše) a zadáte své uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@tul.cz a své heslo pro vzdálený přístup do LIANE.

Přihlášení do AnyConnect

Po úspěšném ověření se spustí webové rozhraní pro připojování, které zobrazuje jednotlivé kroky. Stránka vypadá následovně:

Postup připojování

Pokud se jedná o vaše první připojení tímto způsobem, dojde i k instalaci potřebných programů do vašeho počítače. Není třeba nic nastavovat, jen odsouhlasit instalaci. Při opakovaném připojení již instalace neprobíhá, dojde jen k vlastnímu připojení. Celá procedura končí připojením k VPN, které se projeví příslušnou ikonou v pravém dolním rohu obrazovky.

Úspěšné připojení pomocí AnyConnect

Kliknutím na ni získáte informace o připojení, které můžete tlačítkem Disconnect/Connect kdykoli ukončit a zase obnovit.

Pokud máte starší operační systém a připojení k VPN se nepodařilo popsaným způsobem navázat, můžete vyzkoušet historickou variantu instalace VPN klienta.

Citováno z „http://liane.tul.cz/cz/VPN