Automatický podpis pro el. poštu

Vizuální styl TUL definuje i podobu podpisu pro elektronickou poštu. Vypadá takto:

podoba podpisu

Vytvoření

Automatický podpis pro elektronické dopisy podle platného vizuálního stylu lze vytvořit pomocí generátoru podpisů.

Podpis je ve formátu HTML a musíte jej instalovat do prostředí, které pro práci s elektronickou poštou používáte. Postup se liší v závislosti na použité platformě.

Instalace do Thunderbirdu

  1. V hlavním menu Thunderbirdu vyberte Nastavení účtu.

  2. Vyberte příslušný účet.

  3. Kód vytvořený generátorem buď vložte do pole Text podpisu (nezapomeňte zapnout Použít HTML), nebo uložte do souboru, zapněte volbu Připojit podpis ze souboru a vyberte jméno souboru.

Instalace do univerzitního webmailu

Aktuální verze programu SOGo, který používáme, připouští v podpisu jen omezené konstrukce HTML, takže vygenerovaný podpis nelze jednoduše vložit. Toto omezení se dá obejít dočasným přepnutím na textový formát dopisů. Postupujte následovně:

  1. Otevřete Předvolby (ozubeným kolečkem vlevo nahoře) a vyberte v nich Poštu.

  2. Vpravo pro Vytvářet zprávy ve formátu zvolte hodnotu Prostý text. Uložte nastavení (ikonou diskety vpravo nahoře).

  3. Nahoře se přepněte na kartu IMAP účty. U příslušného účtu klikněte na ikonu tužky vpravo, která otevře editaci.

  4. Šipkou vpravo si otevřete příslušnou identitu (nebo si založte novou). Kód vytvořený generátorem vložte do položky Podpis. Dialog zavřete tlačítkem OK dole a následně uložte nastavení (ikonou diskety vpravo nahoře).

  5. Vraťte se na kartu Obecné a přepněte Vytvářet zprávy ve formátu na HTML. Uložte nastavení.