ANSYS

Univerzita zakoupila akademický balík SW ANSYS Academic Multiphysics Campus Solution (viz odkaz). Máme k dispozici 250 licencí „Academic Teaching“ a 25 licencí „Academic Research“. Jedná se o počet licencí, který může běžet v jeden čas současně.

  • Licence „Academic Teaching“ jsou určeny do učeben, zaměstnancům, studentům pracujícím na bakalářské či diplomové práci a doktorandům a slouží pouze pro výuku, studentské projekty.
  • Licence „Academic Research“ jsou navíc určeny i pro výzkum.

Pro získání přístupu je potřeba vyplnit formulář, vytisknout oboustranně, podepsat, naskenovat a zaslat jej Heleně Parýzkové společně s původním formulářem před vytištěním. Přístupy jsou udělovány ve 14 denních intervalech. Na vyplněný e-mail budou zaslány informace, jak správně nainstalovat produkty ANSYS a jak správně nastavit spojení s licenčním serverem. Zakoupený produkt ANSYS lze provozovat pouze v síti Technické univerzity v Liberci.

Pro studenty

Běžní studenti, kteří chtějí produkty vyzkoušet a neporušit licenční ujednání firmy ANSYS, mohou využít studentské verze produktů na této stránce (v angličtině). Ke stažení instalační médium včetně licence pro studenty. Nelze použít pro chráněné, komerční práce, či pro porovnávání s jinými obdobnými simulačními programy.

Doporučujeme využít našich licencí nebo studentského programu, protože použití nelegálního SW firmy ANSYS je programem evidováno a následně zasíláno firmě ANSYS, která následně provádí právní kroky.

Licenční podmínky pro užití software ANSYS naleznete na stránce Licensing and Terms of Use.

Správcem licenčního portálu ANSYS je Ing. Pavel Kryštůfek.