Uživatel v síti

Účty v síti LIANE jsou automaticky vytvořeny všem studentům prvního ročníku na základě informaci ze studijní agenty (STAGu). Tyto účty zůstávají v platnosti po celou dobu studia. Zaměstnancům jsou účty zakládány automaticky na základě informací ze zaměstnaneckého portálu VEMA.

Uživatelé jsou povinni dodržovat Provozní řád počítačové sítě LIANE.

Hesla v síti LIANE

Většina služeb sítě LIANE je chráněna jedním ze dvou hesel - centrálním heslem a heslem pro vzdálený přístup.

Centrální heslo

V rámci založení účtu dostane každý uživatel přiděleno centrální heslo do sítě LIANE. Využívá je celá řada služeb, jako je přístup k elektronické poště, nový objednávkový systém menzy, přihlášení na www.tul.cz, uživatelský portál pro ovládání síťových služeb, všechny služby federace eduID.cz ověřované systémem Shibboleth a další. Podrobnější vysvětlení viz Jak funguje centralizované přihlašování na webu. Centrální heslo lze změnit třemi způsoby:

  • Využít formulář pro změnu hesla v rámci uživatelského portálu - toto je standardní cesta, po provedení změny heslo platí tři roky.
  • Využít změnu hesla pomocí SMS - tohoto lze využít pokud vaše heslo zapomenete a zároveň máte u svého účtu nastaveno telefonní číslo (viz návod).
  • Dostavit se osobně s průkazem totožnosti (občanský průkaz, ISIC apod.) v úředních hodinách na studijní oddělení nebo správu LIANE, kde vám heslo změní. Takto vytvořené heslo má platnost jen pět dnů (stejně jako heslo nové) a je třeba si je ihned změnit pomocí on-line formuláře. Hesla není možné měnit po telefonu ani v zastoupení.

Pokud platnost vašeho hesla vyprší, máte ještě sedm nouzových přihlášení. Využijte je ke změně pomocí on-line formuláře, jinak heslo propadne a nebudete schopni využívat síťové služby. Změňte si je proto včas. Na blížící se vypršení hesla vás upozorní automaticky odesílané elektronické dopisy.

Heslo pro vzdálený přístup

Kromě centrálního hesla si můžete vytvořit také heslo pro vzdálený přístup do sítě. Používá se při připojování k některým částem LIANE, jako jsou bezdrátová síť Wi-Fi, síť na kolejích či VPN koncentrátor.

Toto heslo si vytváří a spravuje každý uživatel sám, vše popisujeme v návodu na jeho vytvoření a změnu. S tímto heslem vám správa LIANE nemůže pomoci, pokud je zapomenete, jednoduše si vytvořte nové.

Platnost hesla pro vzdálený přístup není omezena a jeho změna není tudíž povinná. Doporučujeme vám ve vlastním zájmu je v rozumných intervalech měnit.

Ostatní

Některé služby nejsou napojeny na autentizační systém sítě LIANE a používají svá vlastní hesla. Vyplývá to z technických omezení jejich programů, které nepodporují autentizační protokol LDAP. Budeme se snažit, aby jich postupem času ubývalo a přístup ke všem službám v rámci LIANE byl řízen společnými hesly.

Software

Uživatelé LIANE mají k dispozici některé programy, jejichž multilicencemi či zvýhodněnými nákupními podmínkami TU v Liberci disponuje. Jejich přehled najdete na stránce Software.

Užitečné síťové služby

Doporučujeme vaší pozornosti následující síťové služby provozované spřízněnými subjekty:

Praktické návody