Radmin (pouze pro zaměstnance)

Pro příchozí hosty na TUL mimo akademické prostředí je možné vytvořit dočasný účet hosta. Tyto účty jsou oprávněni zřizovat pověření IT správci jednotlivých kateder na které daný host přijíždí.

Tato stránka slouží jako návod pro tyto správce.

Varování

  • Účet funguje pouze do wifi sítí TULwifi a místní eduroam
  • Tyto účty nebudou fungovat do sítě eduroam na jiných institucích
  • Hostovi není vytvořen e-mail, ani další služby navázané na centrální heslo
  • Správce, který účet zřídí, za něj nese odpovědnost (ověřujte identitu hosta)
  • Účet lze zřídit pouze na 2 dny

Postup

  1. Přihlaste se pomocí vašeho účtu LIANE.

Přihlašovací obrazovka

  1. Vyplňte Jméno a příjmení hosta včetně diakritiky a uživatelské jméno hosta ve tvaru jmeno.prijmeni (bez diakritiky). Vygenerované heslo předejte uživateli.

Vytvoření nového účtu

Účet bude aktivní jen 2 dny od jeho vytvoření.

  1. Účet by měl být vidět v seznamů záznamů (druhá záložka nahoře). Vytvořené účty lze v seznamu prodloužit (maximálně 2 dny) a změnit jim heslo.