MATLAB

Technická Univerzita v Liberci je vlastníkem Campus-Wide License – celouniverzitní licence pro MATLAB, Simulink a jejich nadstavby. Zaměstnanci a studenti mohou tyto produkty používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače studentů a zaměstnanců univerzity, a to v neomezeném množství.

O programu MATLAB a Simulink

MATLAB je inženýrský nástroj a interaktivní prostředí pro vědecké a technické výpočty, analýzu dat, vizualizaci a vývoj algoritmů, využívaný miliony inženýrů a vědců po celém světě. MATLAB poskytuje řešení v oblastech, jako je aplikovaná matematika, strojové učení, zpracování signálu a komunikace, zpracování obrazu a počítačové vidění, finanční analýza a modelování, návrh řídicích systémů, robotika a mnoha dalších.

Simulink je nadstavba MATLABu pro simulaci a modelování dynamických systémů. Poskytuje uživateli možnost rychle a snadno vytvářet modely dynamických soustav ve formě blokových schémat.

Otevřená architektura MATLABu a Simulinku vedla ke vzniku knihoven funkcí a bloků, nazývaných aplikační knihovny, které rozšiřují použití programů v příslušných vědních a technických oborech. Další skupinu tvoří soubor nástrojů Polyspace, určený pro detekci run-time chyb, ověření správnosti programového kódu a certifikaci.

Přístup k MATLABu přes MATLAB Portal

Následující postup instalace se vztahuje na individuální licence pro zaměstnance a studenty. Pro instalaci do učeben a laboratoří je vhodná síťová licence. V případě dotazů na podrobnosti a další licenční možnosti kontaktujte správce Campus-Wide licence.

Pro přístup k MATLAB Online musíte provést pouze první čtyři kroky z níže uvedeného návodu.

Individuální licence – Návod pro instalaci na počítačích zaměstnanců a studentů univerzity:

Stažení instalátoru

Podrobně v obrázkovém návodu

 1. Přejděte na MATLAB Portal Technické Univerzity v Liberci.
 2. Zvolte Sign in to get started v části Get MATLAB and Simulink.
 3. Přihlaste se pod svůj univerzitní účet.
 4. Vytvořte si účet u MathWorks. Pokud již takový účet máte, přihlaste se na něj. MathWorks účet musí být veden na emailovou adresu v doméně univerzity (@tul.cz). Email adresu spojenou s MathWorks účtem můžete změnit zde.
 5. Váš MathWorks účet bude automaticky propojen s licencí a budete přesměrováni na stránku pro stažení instalátoru.
 6. Klikněte na tlačítko Download s aktuální verzí. (Uživatelé zde mohou stahovat i starší verze.)
 7. Zvolte jeden z podporovaných operačních systémů a stáhněte instalátor.

Instalace a aktivace

Podrobně v obrázkovém návodu

 1. Spusťte instalátor.
 2. V instalátoru zvolte Log in with a MathWorks Account a pokračujte podle zobrazených instrukcí.
 3. Až budete vyzváni, zvolte Academic – Total Headcount licenci označenou jako Individual.
 4. Po stažení a instalaci produktů zaškrtněte volbu Activate MATLAB a klikněte na Next.
 5. Zadejte jméno uživatelského účtu v operačním systému, ze kterého bude MATLAB spouštěn. Poté pokračujte s aktivací.

Reaktivace Individual nebo Designated Computer licence

Podrobně v https://www.humusoft.cz/matlab/academia/campus/faq/

 1. Otevřete MATLAB (Pokud platnost licence již vypršela, spustí se aktivační klient a můžete přeskočit další krok.)
 2. Přejděte do nabídky "Help Menu > Licensing > Activate Software"
 3. Vyberte "Activate using Internet"
 4. Po opětovné aktivaci budete muset MATLAB restartovat, než bude nový licenční soubor rozpoznán.

Pokud již platnost licenčního souboru vypršela, budete při pokusu o spuštění MATLAB vyzváni k aktivaci. Po úspěšné aktivaci se přejde na nový licenční soubor, jakmile vyprší platnost starého.

Jak začít: zjistěte možnosti software a jeho využití

 • MATLAB Onramp – Naučte se MATLAB za dvě hodiny
 • MATLAB Academic Online Training Suite – Interaktivní online kurzy ve vlastním tempu
 • MATLAB Online – okamžitý přístup k MATLABu z webového prohlížeče
 • MATLAB Mobile – Spouštění příkazů MATLABu, vytváření a editace souborů, vizualizace dat, prohlížení výsledků – vše z Vašeho iPhone, iPad, nebo Android zařízení.
 • Videos and Webinars – vyhledávání videa podle aplikace nebo produktu Vám umožní dozvědět se o rozsáhlých schopnostech a možnostech využití programu MATLAB & Simulink
 • MATLAB Examples – sbírka kódů k volnému využití a příkladů jejich použití pro MATLAB & Simulink
 • MATLAB Grader – Automatické známkování MATLAB kódu a možnost spouštění ve výukovém portálu
 • Teaching with MATLAB – Online kurz pro vyučující
 • MATLAB Discovery – Objevte řešení Vašich výpočetních problémů

Rozsáhlé výpočty – MATLAB Parallel Server

Pro využití metod high-performance computing na výpočetních clusterech ve vlastnictví univerzity můžete využít MATLAB Parallel Server. Pro více informací kontaktujte technickou podporu.

Podpora

Technickou podporu kontaktujte v následujícím pořadí.