Jak se připojit k Wi-Fi

Síť mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci Technické univerzity v Liberci a také všichni oprávnění uživatelé ostatních členů federace eduroam. Není však otevřena zcela volně, po připojení se musíte nejprve prokázat platným jménem a heslem.

Mějte na paměti, že také během využívání bezdrátové sítě musíte dodržovat Provozní řád počítačové sítě LIANE.

Vstup do sítě

Pokud jste bezdrátovou síť dosud nepoužívali, vašim prvním krokem musí být vytvoření hesla pro přístup k Wi-Fi síti.

Jakmile máte heslo pro bezdrátový přístup, můžete se připojit. Naše bezdrátová síť podporuje několik autentizačních mechanismů s odlišnými vlastnostmi – Eduroam a TULwifi. Vyberte si z nich a připojte se odpovídajícím způsobem.