Autentizace 802.1X

Při autentizaci protokolem 802.1X se ověřuje totožnost uživatele, nikoli hardware, který používá. Nemusíte registrovat svůj počítač, musíte jej ale nakonfigurovat. A musíte samozřejmě mít uživatelské jméno a heslo, kterým se prokážete.

Základní myšlenka 802.1X spočívá v tom, že počítači, který vstoupí do sítě (po zapnutí či při snaze vstoupit do buňky bezdrátové sítě), povolí pouze výměnu autentizačních informací. Jakákoli jiná jeho komunikace je blokována. Na uživatelském počítači musí pracovat speciální program, tak zvaný suplikant. Ten zajistí výměnu jména a hesla (o které si řekne, nebo je má uloženo v konfiguraci). Po úspěšné autentizaci dojde k odblokování počítače, který pak může normálně komunikovat.

Konfigurace

Způsob konfigurace 802.1X pochopitelně závisí na operačním systému, který používáte. Zde se věnujeme konfiguraci protokolu pro Ethernet, popis nastavení pro bezdrátovou síť najdete v sekci Wi-Fi. K dispozici jsou návody pro následující operační systémy: