Scite_

Univerzitní knihovna pro všechny uživatele zajistila přístup k software Scite_.

Scite_ je multioborová databáze s analytickým AI asistentem.

Kromě zdrojů z oblasti, která Vás zajímá, ve Scite_ najdete nejenom citace samotné, ale analyzuje i citační kontext, a to tím způsobem, že lze zobrazit přesná znění, která potvrzují, nebo vyvracejí konkrétní závěry.

Přihlašujte se na stránce https://scite.ai/.
Návod, jak se Scite_ pracovat, najdete na https://knihovna.tul.cz/podpora-vedy/databaze.