Thunderbird - nevyžádaná pošta

Již v části o filtrech je zmínka o nevyžádaných dopisech, jimiž se současná pošta jen hemží. Řada z nás je soustavně oblažována nesmyslnými nabídkami, v angličtině označovanými pojmem spam. Problém spamu je v internetových kruzích vnímán jako dost vážný a jeho eliminaci se věnuje nemalé úsilí.

V prostředí sítě LIANE představuje první linii bojovníků proti nevyžádané korespondenci systém SpamAssassin, pracující na centrálním serveru pro příjem pošty. Tento program se snaží identifikovat spam analýzou obsahu. Používá celou řadu kriterií, podle nichž přiděluje procházejícím dopisům body. Překročí-li počet bodů nastavenou hranici, je dopis považován za nevyžádanou reklamu a na začátek jeho Předmětu se vloží řetězec „*** SPAM ***“.

Tato činnost probíhá zcela mimo Thunderbird, který je s jejími výsledky seznámen právě změnou Předmětu. Tu lze využít k vytvoření filtrovacího providla, jak bylo popsáno dříve.

Identifikace spamu

Ovšem program Thunderbird má i své vlastní nástroje na potírání nevyžádané korespondence. Stejně jako SpamAssassin analyzuje obsah a další příznaky dopisů. Liší se ale v koncepci. Zatímco SpamAssassin je serverový program, jehož detekční pravidla nemůžete ovlivnit, Thunderbird vychází ze spolupráce s uživatelem. Začínáte tím, že nevyžádané dopisy označujete ručně. Thunderbird se podle toho učí – přizpůsobuje parametry svého adaptivního filtru tak, aby pokud možno automaticky označoval stejné dopisy jako vy.

Východiskem boje se spamem za použití Thunderbirdu je tedy označování nevyžádaných dopisů. Ikony pro nevyžádané dopisy mají ve výpisu složky svůj samostatný sloupec. V jeho nadpisu je symbol podobající se značce „zákaz stání“. Nevyžádané dopisy jsou pak označeny ikonou odpadkového koše s touto značkou.

Označení nevyžádané pošty

Klepnutí myší do tohoto sloupce představuje jeden ze způsobů, jak dopis rychle označit jako nevyžádaný, či naopak toto označení zrušit. Kromě toho můžete použít klávesy j (označit) a J (zrušit označení). A k dispozici jsou samozřejmě i menu – buď položka Zpráva/Označit z hlavního menu nebpo položka Označit v kontextovém menu dopisu.

Zacházení s nevyžádanou poštou

Dopisy, jež Thunderbird považuje za nevyžádané, dovede i automaticky zpracovávat. Příslušné nastavení najdete v položce Možnosti/Nastavení účtu/Nevyžádaná pošta v hlavním menu.

Nastavení nevyžádané pošty

Detekce spamu se opět vztahuje ke konkrétnímu poštovnímu účtu. Používáte-li jich několik, nejprve vyberte ten pravý z nastavení účtu.

V sekci rozpoznání je možné vypnout nebo zapnout automatickou detekci spamu (označeno modře). Pokud vám například Thunderbird označuje za spam i e-maily které nejsou spam a nepomáhá vám ani jejich soustavné označování, tak tuto položku vypněte.

Pokud vám chodí spam označený v předmětu ***SPAM*** a nepřejete si takovou poštu dostávat, tak doporučujeme zapnout červeně označenou položku a vybrat ze seznamu SpamAssassin. To způsobí, že váš klient bude věřit filtrům které běží na serveru a bude automaticky tuto poštu označovat jako spam i lokálně.

Dále umožňuje zajistit dopisům odeslaným vašimi obvyklými korespondenčními partnery, že nikdy nebudou označeny za nevyžádané. Výchozí nastavení vynechá z posuzování dopisy odeslané kýmkoli, kdo je uveden ve vaše adresáři osobních kontaktů. To je docela rozumné chování, které doporučuji ponechat.

V části Navazující akce pak řídíte, co se má stát s dopisy, jež Thunderbird považuje za spam. Můžete je nechat automaticky přesunout do určené složky a také automaticky vymazávat, jakmile jejich stáří překročí nastavený počet dnů. Zrovna tak lze zacházet i s dopisy, které označíte ručně – jakmile dopis označíte, Thunderbird s ním provede zadanou akci. Rozhodně ponechte zapnuté ošetření HTML kódu, jež by vás mělo ochránit před všelijakými nečistými triky používanými autory nemilých dopisů.

Vedle nastavení můžete v dialogu přejít i na záložku Globální nastavení. Pokud budete mít pocit, že se adaptivní filtr zbláznil a pracuje k vaší hluboké nespokojenosti, zde můžete požadovat, aby zapomněl vše co se dosud naučil a začal s učením znovu.