OwnCloud

OwnCloud je cloudová služba poskytovaná sdružením CESNET, jehož je naše univerzita členem. Umožňuje uložit si data do datového úložiště provozovaného CESNETem, synchronizovat je mezi různými počítači i platformami a sdílet je s dalšími uživateli.

V rámci OwnCloud máte k dispozici následující služby:

  • uložení dat organizované standardním způsobem do složek a souborů s celkovou kapacitou 100 GB,
  • synchronizace těchto dat mezi různými zařízeními
  • sdílení těchto dat s dalšími uživateli OwnCloud
  • kalendář
  • seznam úkolů
  • správa kontaktů

Služba je dostupná na adrese owncloud.cesnet.cz a lze k ní přistupovat několika způsoby:

Webové rozhraní

Otevřete si stránku owncloud.cesnet.cz a přihlaste se. Ověření uživatele probíhá prostřednictvím federace identit eduID.cz, zadáváte tedy své zdejší uživatelské jméno a centrální heslo sítě LIANE. Jméno a heslo se ověřuje na námi provozované stránce, takže se nemusíte o své přihlašovací údaje bát.

Webové rozhraní OwnCloud

Po přihlášení se vám otevře přehled souborů, které máte aktuálně uloženy. Rozhraní je intuitivní, po najetí kurzorem nad některý ze souborů či složek se zobrazí nabídka akcí, které s nimi můžete provádět. Na levém okraji najdete nabídku služeb. Některé z nich (Dokumenty a Obrázky) představují jen specifické rozhraní pro soubory uložené v odpovídajících složkách, jiné (např. Kalendář) jsou specifické.

Vpravo nahoře si pak můžete nastavit základní parametru chování OwnCloudu.

Není naší ambicí suplovat zde uživatelskou příručku. Najdete ji v kořeni a dočtete se v ní vše potřebné. Explicitně upozorňujeme na možnost sdílet vybrané soubory či složky s dalšími uživateli OwnCloud, což umožňuje předávat si data či společně upravovat dokumenty.

Nativní klient

Pro vybrané platformy (aktuálně Windows, OS X, Linux, Android, iOS) je k dispozici nativní klient, který zpřístupní vaše data z OwnCloud na daném zařízení.

Instalujete-li si klienta například do Windows, bude automaticky synchronizovat vybraný adresář s obsahem OwnCloud. To znamená, že do tohoto adresáře zkopíruje celou vaši adresářovou strukturu z OwnCloud se všemi soubory. Kdykoli některý z nich lokálně změníte, nahraje do OwnCloud jeho aktuální verzi. A naopak kdykoli se objeví novější verze souboru v OwnCloud, stáhne ji do lokálního adresáře. K synchronizaci dochází, kdykoli je dotyčný počítač připojen k Internetu.

Poněkud odlišné je chování klienta pro mobilní platformy, kde je třeba šetřit místní úložnou kapacitu i objem datových přenosů. U těchto platforem dochází k přenosu dat, až když otevřete danou složku nebo soubor.

Odkazy ke stažení klientů pro jednotlivé platformy najdete na stránce osobního nastavení (vpravo nahoře ve webovém rozhraní). Pro vybrané Linuxové distribuce je klient k dispozici ve standardních repozitářích.

Své uživatelské jméno najdete na začátku stránky osobního nastavení (očekávejte jmeno.prijmeni@tul.cz) a zde si nastavíte i heslo, které má klient používat. Pro přihlášení klienta používejte toto nastavené heslo, nikoli centrální heslo sítě LIANE.