Sketch

Sketch Engine je nástroj pro analýzu, správu a tvorbu velkých vzorků autentického jazyka zvaných textové korpusy. Obsažené funkce dokáží pracovat s korpusy čítajícími desítky miliard slov. K dispozici je přes 300 korpusů ve více než 90 jazycích a uživatelé si navíc mohou vytvářet i korpusy vlastní. Výsledky pak poskytují informace o tom, jak se jazyk používá v reálných situacích. Využití se neomezuje jen na lingvistiku, lexikografii a výuku jazyků, ale též na společenské vědy, kde je potřeba rychle analyzovat a porozumět velkému množství textových informací s pomocí extrakce klíčových slov. Překladatelé a tlumočníci mohou využít automatickou extrakci terminologie a práci s vícejazyčnými korpusy pro vyhledání překladových ekvivalentů. Marketingoví specialisté pak mohou snadno porovnávat sdělení vztahující se k různým produktům. S pomocí toho nástroje je také možné generovat rozsáhlé lexikální a lingvistické databáze pro využití v oblasti informačních technologiích a zpracování přirozeného jazyka (prediktivní klávesnice, kontrola pravopisu a gramatiky apod.). Nástroj se dá také plně využít při psaní akademických článků v angličtině nebo jiném jazyce. Přístup pro studenty a zaměstnance TUL je zdarma.

Postup pro přihlášení

  1. Přejděte na stránky výrobce
  2. Klikněte na log in
  3. Zvolte Institutional login
  4. Vyberte Technická univerzita v Liberci, případně napište název do vyhledávacího pole
  5. Přihlašte se na přihlašovací stránce univerzity