Nedostupnost webmailu

Někteří uživatelé mají problém s přístupem k webmailu ze sítí mimo TU - nemohou se přihlásit, přestože zadávají správné uživatelské jméno a heslo.

Příčina

Toto chování se vyskytne, pokud se uživatel snaží hlásit z počítače uvedeného na několika tzv. černých seznamech shromažďujících adresy počítačů a sítí zapojených do šíření spamu.

Řešení

Nepoužívejte webmail, ale specializovaný poštovní program (Thunderbird, MS Outlook apod.).

Pokud trváte na webmailu, připojte se prostřednictvím VPN. Tím se Vaše adresa použitá pro komunikaci dovnitř univerzity (případně pro vešekrou komunikaci) změní na adresu z univerzitního rozsahu a webmail vám umožní přístup.

Obě řešení vám zpřístupní poštu, odeslané dopisy však mohou narazit později v přepravním řetězci. Některé poštovní servery nepřijímají poštu odeslanou z adres uvedených na černých seznamech.

Podrobnější zdůvodnění

Přestože se pohybujeme na akademické půdě, velmi často se najde dobrá duše, která na phishingové útoky ve stylu "My správa síť udělat renovation na váš účet. Vy poslala heslo na náš adres, jinak my bum na váš účet." ochotně poskytne útočníkovi své přístupové údaje. (Podrobněji viz zásady ochrany před podvodnými dopisy.)

Následuje jejich zneužití k distribuci spamu prostřednictvím univerzitního poštovního systému, jehož důsledkem je zařazení našich serverů na černé seznamy spammerů. Některé instituce pak od nás přestávají přijímat poštu.

Bohužel se nám nepodařilo najít lepší řešení, než zablokovat přístup na webmail z adres uvedených na černých seznamech, ze kterých toto zneužití zpravidla přichází. K šíření spamu jsou ale zneužívány také napadené domácí počítače uživatelů, proto se na seznamech objevují i části sítí běžných poskytovatelů Internetu a může se vám stát, že při snaze o připojení z domova budete odmítnuti. To nutně neznamená, že váš počítač byl zapojen do podobných aktivit. Mohlo se jednat o stroj jiného uživatele, jehož adresa byla později přidělena vašemu (poskytovatelé Internetu adresy střídají), nebo byl na seznam zařazen celý blok adres.

Pokud k takové situaci dojde, doporučujeme:

  • použít VPN pro přístup k webmailu
  • informovat poskytovatele Internetu o skutečnosti, že jeho adresy jsou uvedeny na černém seznamu

Kontrola

Na stránkách http://www.dnsbl.info si můžete sami provést kontrolu konkrétní IP adresy.