Grammarly Edu

Grammarly Edu je nástroj pro kontrolu anglicky psaných textů, který sleduje a opravuje:

  • gramatiku
  • pravopis
  • výběr slov
  • čitelnost textu
  • styl psaní aj.

Detekuje také plagiátorství.

Grammarly Edu poskytuje stejnou funkcionalitu jako Grammarly Premium. Jediná služba, kterou nemůžete ve verzi Edu využít, je pomoc experta (expert writing service).

Informace k používání a legálnímu pořízení Grammarly najdete na webu Univerzitní knihovny.