Virtuální privátní síť

Z běžného Internetu (například z domova) se můžete do LIANE připojit prostřednictvím virtuální privátní sítě (Virtual Private Network, VPN).

Jak VPN funguje?

VPN vytvoří šifrovaný tunel mezi vašim koncovým počítačem a směrovačem v LIANE, kterým budou protékat data. Vašemu konci tunelu bude přiřazena IP adresa z univerzitního rozsahu (147.230.0.0/16), díky čemuž můžete přistupovat ke službám, které jsou dostupné pouze z univerzitních adres. Mezi ně patří gitlab.tul.cz a některé služby poskytované univerzitní knihovnou, např. přístup do placených databází.

VPN lze používat pouze prostřednictvím specializovaného programu, který je třeba na Váš počítač nainstalovat. Jak na to se dozvíte v Návodu na instalaci VPN. Než se do něj pustíte, je vhodné se seznámit s tím, jak VPN funguje a jak se chovají jednotlivé skupiny.

Chování VPN - skupiny

Chování VPN určuje skupina, do které se připojíte. Na výběr máte dvě možnosti:

TUL

Veškerý provoz vašeho počítače (kromě paketů do lokální sítě, k niž je přímo připojen) bude přenášen tunelem na VPN koncentrátor v síti TUL a odtud předáván dále. Tuto variantu použijte, pokud chcete přistupovat k externím zdrojům dostupným jen pro stroje z adresního rozsahu TUL.

VPN s možností TUL

TUL_only

Přes VPN je přenášen jen provoz, jehož cílová adresa se nachází v síti TUL. Pakety směřující jinam do Internetu jsou přenášeny přímo, mimo VPN. Tato varianta je efektivnější z hlediska přenosu dat, ale umožní přístup jen ke zdrojům uvnitř TUL. Na ostatní servery přicházejí vaše pakety s adresou , kterou jste získali od svého poskytovatele. Pokud je přístup omezen na stroje z TUL, nebudete vpuštěni.

VPN s možností TUL

Celá technologie připojení je realizována prostřednictvím směrovače Cisco. Je dostupná z většiny běžně používaných operačních systémů.

Využívání připojení prostřednictvím VPN vyžaduje instalaci a konfiguraci specializovaného programu - VPN klienta. S tím Vám pomůže Návod na instalaci VPN v prostředí sítě LIANE.