Pro prváky: první přihlášení do sítě LIANE

K přihlášení k uživatelskému účtu v síti LIANE, který potřebujete k přístupu ke studijní agendě STAG, menze či eLearningu, je nezbytné bezpečné heslo.

Heslo si vytvoříte na stránce https://liane.tul.cz/kod/. V prvním kroku zadáte 20místný kód (GUID), který jste dostali poštou, v Rozhodnutí o přijetí ke studiu. Pozor, k vytvoření hesla je možné přistoupit až v okamžiku, kdy jste zapsáni ke studiu, resp. 24 hodin po Vašem zápisu.

Vytvoření nového účtu

V dalším kroku Vás systém vyzve k vyplnění části rodného čísla, v případě zahraničních studentů posledních čtyř číslic / písmen pseudo-rodného čísla, které bylo použitu v el. přihlášce ke studiu.

Na stránce, která se Vám nyní otevře, si můžete nastavit své vlastní, bezpečné heslo. Musí mít minimálně 10 znaků a vedle písmen obsahovat i číslice.

Kód GUID lze použít právě jednou, proto výše uvedený postup nepřerušujte a nastavené heslo uložte prostřednictvím příslušného tlačítka.

Pokud jste kód ztratili či Vámi zadávaný kód není funkční, obraťte se na své studijní oddělení či na Správu Liane.