Altap Salamander

TU v Liberci zakoupila vzdělávací licenci souborového manažeru Altap Salamander. Program lze instalovat na všechny univerzitní počítače i na domácí či kolejní počítače studentů a zaměstnanců. Podrobněji viz licence.

Nová instalace

Pokud program dosud nemáte nainstalován, postupujte následovně:

  1. Stáhněte si od výrobce instalátor aktuální verze programu Altap Salamander.
  2. Stáhněte si do stejné složky soubor keys25.zip.
  3. Spusťte instalaci a zapněte (resp. ponechte zapnutou) během ní volbu Importovat registrační klíče (KEYS25.ZIP soubor).
  4. Altap Salamander se nainstaluje v registrované verzi a bude plně funkční.

Registrace již instalovaného produktu

Jestliže již máte nainstalovánu neregistrovanou verzi programu, postup se poněkud liší:

  1. Stáhněte si na lokální disk soubor keys25.zip.
  2. Spusťte Altap Salamander.
  3. Klikněte na Importovat registrační klíče v úvodním dialogu o testovacím režimu. Nebo z menu Nápověda vyberte Importovat registrační klíče.
  4. Vyberte uložený soubor keys25.zip a klikněte na Otevřít.
  5. V dialogu Importovat registrační klíče klikněte na Importovat.
  6. Ukončete Altap Salamander a znovu jej spusťte.