Často kladené otázky

Provozní záležitosti

Jak nastavím podpis pro elektronickou poštu v novém vizuálním stylu?

Vizuální styl TUL definuje i podobu podpisu pro elektronickou poštu. Návod Automatický podpis pro el. poštu vám poradí, jak podpis vygenerovat i jak jej vložit do poštovního programu Thunderbird i do univerzitního webmailu.

Nedaří se mi přihlásit.

Zkontrolujte si, jakou máte právě nastavenou klávesnici. Není-li příčina takto triviální, máte s největší pravděpodobností prošlé či zamčené heslo. Kontaktujte správu LIANE.

Microsoft Outlook Express vymazané dopisy pouze označí, ale nesmaže. Jak je vymazat?

Jednou možností je mazat je ručně pomocí položky Úpravy/Vymazat odstraněné zprávy z hlavního menu. Můžete si také nastavit, aby se smazané dopisy odstraňovaly automaticky při odpojení od IMAP serveru. Z hlavního menu zvolte Nástroje/Možnosti, přejděte na kartu Údržba a zapněte vypínač Vymazat odstraněné zprávy při ukončení práce se složkami IMAP.

Jak zjistím celkovou velikost dopisů ve schránce?

Webmail ji zobrazuje nad seznamem dopisů. Podrobnější informace i doporučení, jak se k poště chovat, najdete na stránce popisující jak šetřit místem v poštovní schránce.

Dotazy ohledně webmailu

Jak nastavit adresu odesilatele?

Při zobrazené poště zvolte v horní liště nástrojů Možnosti. Z nabídky různých nastavení pak vyberte hned první Osobní informace. V položce Vaše Od-koho: adresa pak můžete nastavit, jakou adresu odesilatele bude webmail vkládat do odcházejících dopisů.