Uživatelský portál

Uživatelé LIANE mohou prostřednictvím Uživatelského portálu obsluhovat svůj účet v univerzitní síti. Ačkoliv pro změnu zapomenutého heslo je nutné osobně naštívit správu LIANE či příslušné studijní oddělení, veškeré ostatní obslužné práce je možné provést elektronicky, a to právě prostřednictvím Uživatelského portálu.

K obsluze Uživatelského portálu potřebujete:

  • znát adresu liane.tul.cz
  • své uživatelské jméno v LIANE (typicky jmeno.prijmeni)
  • heslo do LIANE (pozor, jedná se o jiné heslo, než používáte k WiFi či VPN)

Co Vám portál umožní?

  • změnu centrálního hesla (LIANE)
  • nastaveni telefonu pro změnu hesla (návod)
  • změnu hesla pro vzdálený přístup (WiFi,VPN)
  • nastavení doručování pošty (tedy i nastavení přeposílání pošty na Vaši soukromou emailovou adresu)
  • nastavení zprávy, která vyrozumí odesílatele el. pošty o Vaší nepřítomnosti (dovolená, přerušení studia)