Pravidla provozu počítačové sítě LIANE

Každý uživatel sítě LIANE je povinent dodržovat Provozní řád počítačové sítě LIANE. Pravidla platí jak pro síť v hlavních budovách univerzity, tak pro síť na kolejích.

Služby poskytované uživatelům

V síti LIANE mají uživatelé k dispozici následující centrálně poskytované služby:

  • přístup do sítě LIANE a do Internetu prostřednictvím drátové či bezdrátové infrastruktury
  • centrální uživatelské jméno a heslo sítě, které se používá k ověřování řady služeb poskytovaných různými částmi TUL
  • účet elektronické pošty s adresou jmeno.prijmeni@tul.cz v případě shody jména jmeno.prijmeni1@tul.cz, jmeno'.prijmeni2@tul.cz, atd.
  • možnost využívání infrastruktury eduroam na všech členských institucích

Infrastruktura

Síť LIANE je v areálu univerzity rozvedena kroucenou dvojlinkou a používá technologii Gigabit či Fast Ethernet s přenosovou rychlostí 1 Gb/s nebo 100 Mb/s. Kromě kabelové sítě je ve stále rostoucí míře k dispozici také bezdrátové připojení, které je popsáno odděleně. Síť je zavedena do všech budov a většiny ubytovacích kapacit TU v Liberci.