Podpora konferencí a akcí

Tato stránka popisuje podporu, kterou správa LIANE poskytuje pro konference a podobné akce pořádané TU v Liberci a jejími součástmi.

Podpora zahrnuje elektronickou poštu a WWW stránky. Poskytuje se na základě písemné žádosti podepsané vedoucím katedry či útvaru, který akci pořádá, případně děkanem pořádající fakulty. Použijte prosím připravený formulář: formular-akce.pdf.

Elektronická pošta

Pro akci bude vytvořen poštovní účet s adresou názevakce@tul.cz. Tato adresa může fungovat ve dvou režimech: jako přezdívka pro již existující adresu, nebo jako samostatný účet.

Preferujeme první variantu, kdy se dopisy přicházející na adresu akce automaticky přeposílají na adresu konkrétního uživatele. Její nevýhodou je, že neumožňuje, aby se o správu pošty staralo více osob současně.

Alternativou je vytvoření samostatného účtu pro danou akci s vlastním heslem, který se používá podobně jako běžné uživatelské účty v LIANE. Tato varianta je možná za následujících podmínek:

  • Žadatel jmenuje jednoho zaměstnance TUL, který je za účet zodpovědný.
  • Tento zaměstnanec obdrží od správy LIANE přístupové údaje. Jejich případné sdělení dalším osobám je v jeho kompetenci, ovšem nesnímá z něj zodpovědnost za účet.
  • Účet je zrušen 6 měsíců po konání akce.

Web

Pro WWW stránky vytvoří správa LIANE jméno názevakce.tul.cz pokud se jedná o akci univerzitního významu, nebo názevakce.fakulta.tul.cz pro akce pořádané na fakultní úrovni.

Preferovanou variantou je vytvoření tohoto jména jako přezdívky (CNAME) pro existující fakultní či katedrální, na němž si organizátoři stránky spravují.

Je možné vytvořit pro akci samostatný virtuální webový server na centrálních prostředcích TU za následujících podmínek:

  • Pořádající fakulta/katedra nemá vlastní server, kde by mohla stránky provozovat.
  • Webové servery poskytujeme výhradně v prostředí OS Linux se zabezpečeným přístupem pouze ze sítě TUL.
  • Žadatel jmenuje jednoho zaměstnance TUL, který je za server zodpovědný.
  • Zodpovědný zaměstnanec písemně specifikuje požadované parametry (objem dat, podporované technologie).
  • Zodpovědný zaměstnanec obdrží přístupové údaje. Případné sdělení dalším osobám je v jeho kompetenci, ovšem nesnímá z něj zodpovědnost za server.
  • Server je zrušen 6 měsíců po konání akce.