Manuální konfigurace připojení na kolejích

Pro nastavení počítače připojovaného do kolejní sítě je vhodnější požít konfigurační program, který je popsán na stránce LIANE na kolejích. Jestliže tento program selže, můžete nastavení provést zde popsaným manuálním způsobem:

První krok: Připojení

Počítač jednoduše připojte do síťové zásuvky.

V prvním kroku pravděpodobně nemusíte dělat nic víc. Pro připojení do LIANE je sice nezbytné, aby síťová karta získávala komunikační parametry automaticky protokolem DHCP, ale váš počítač tak je s vysokou pravděpodobností nastaven.

Dokud nesplníte druhý krok, veškerý provoz vašeho počítače je blokován.

Druhý krok: Nastavení autentizace

Aby mohl váš počítač komunikovat, musíte na něm nakonfigurovat autentizační mechanismus 802.1X. Pokud dosud nemáte heslo pro vzdálený přístup, vytvořte si je. Následně

v závislosti na operačním systému, který používáte.

Po úspěšné autentizaci počítač obdrží IP adresu z adresního rozsahu školy 147.230.0.0/16 (např.: 147.230.158.253) a umožní vám přístup do sítě LIANE i do Internetu.

Poznámka

Dříve mohly neautentizované počítače omezeně komunikovat s vybranými servery, takže si uživatel například mohl přečíst tento návod nebo stáhnout certifikát. Jakmile jsme ale umožnili připojení několika počítačů do jedné zásuvky, museli jsme tuto možnost zrušit - používaný síťový hardware má svá omezení. Považujeme to za menší zlo.