Upozornění pro uživatele sítě v areálu kolejí

Připojením Vašeho počítače do sítě v areálu kolejí Harcov se z něj stává součást univerzitní sítě LIANE a také celosvětového Internetu. To kromě výhod plynoucích z připojení, přináší také jistou odpovědnost. Stejně jako v celé síti zde pochopitelně platí Provozní řád počítačové sítě LIANE, který jste povinni dodržovat. Zejména mějte na paměti následující:

  • Zodpovídáte za provoz svého počítače. Doporučujeme, abyste jej zajistili proti neoprávněnému použití. Pokud používáte operační systém, který nevyžaduje autorizaci uživatele, zajistěte svůj stroj proti spuštění heslem v BIOSu.
  • Nesmíte poskytnout přístup k univerzitní síti ani k Internetu třetí osobě, která není zaměstnancem či studentem TU v Liberci.
  • Vyvarujte se softwarového pirátství a porušování autorských práv.
  • Bez souhlasu správy sítě LIANE není povoleno zprovozňovat v areálu kolejí servery jakýchkoli služeb (WWW, FTP, chat a další).
  • Upozorňujeme, že veškeré datové přenosy v síti jsou statisticky sledovány a vyhodnocovány v rámci statistického sledování sítě CESNET2.