LIANE na kolejích

Základním způsobem připojení k síti LIANE na studentských kolejích je připojení k pevné síti, tedy Ethernetu (resp. jeho rychlejším variantám). Až na výjimky jsou ubytovací kapacity TU v Liberci v současné době zasíťovány gigabitovým Ethernetem. Za připojení k síti se neplatí žádné poplatky.

Kromě pevné sítě je na kolejích v omezené míře dostupná i bezdrátová síť. Pokrytí má zatím k ideálu daleko, snažíme se zlepšit. Způsob využívání bezdrátové sítě na kolejích se nijak neliší od ostatních lokalit TU.

Aktivace připojení

Pro nastavení konfigurace počítač je k dispozici automatický konfigurační program. Je k dispozici pro operační systémy MS Windows, Linux i OS X:

Slouží zároveň k nastavení přístupu do sítě na kolejích i do Wi-Fi sítě eduroam.

Před připojením je třeba si vytvořit heslo pro vzdálený přístup do LIANE. Toto heslo je společné pro všechny druhy vzdáleného připojení, tedy pro kolejní síť i Wi-Fi.

Jakmile máte heslo vytvořeno, stáhněte si z výše uvedeného odkazu konfigurační program v příslušné verzi a nainstalujte jej. Po instalaci a připojení se objeví dialog vyzývající k zadání uživatelského jména a hesla. Použijte uživatelské jméno pro eduroam ve tvaru jmeno.prijmeni@tul.cz a heslo pro vzdálený přístup, jež jste si pro tento účel vytvořili. Pokud jsou údaje správné, otevře se vašemu počítači komunikace do Internetu.

Pokud máte jiný operační systém, nebo konfigurační program selhal, bude třeba provést manuální konfiguraci.

Ukončení připojení

Platnost vašeho připojení automaticky končí současně s ukončením či přerušením vašeho ubytování na kolejích nebo s ukončením či přerušením vašeho studia.

Připojení dalších počítačů

Kolejní síť je dimenzována podle počtu lůžek. Vzhledem k častému obsazování přistýlek i k používání notebooků společně s pevnými počítači na některých pokojích není k dispozici dostatek zásuvek pro připojení všech počítačů ubytovaných studentů.

V těchto případech je povoleno nepřímé připojení dalších počítačů vhodnými technickými prostředky. Nejjednodušší je použít pro tento účel ethernetový switch – do jedné zásuvky lze přes switch připojit až tři počítače. K dispozici jsou i jiné cesty, například přes připojený počítač, zařízení překládajících adresy (NAT) a podobně, vesměs jsou však komplikovanější než switch, který nevyžaduje žádnou konfiguraci.

Zařízení realizující nepřímé připojení nesmí do kolejní sítě vysílat signály, které by narušovaly činnost ostatních zařízení a počítačů (např. pakety směrovacích protokolů). Není povoleno pro tyto účely využívat bezdrátová pojítka (Wi-Fi).

Technická omezení

  • najednou je možné přijímat pouze dvě multicastové skupiny
  • Povolené porty z kolejí Harcov

Další informace

Významnou roli při rozvoji sítě kolejí Harcov měly projekty Fondu rozvoje vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.