Technické parametry sítě eduroam

V prostředí Technické univerzity v Liberci je dostupná síť eduroam s následujícími technickými parametry:

SSID: eduroam
autentizace: 802.1X
šifrování přenosu: WPA2 s algoritmem AES
adresní prostor: 147.230.0.0/22
radius servery: radius1.tul.cz;radius2.tul.cz
použitá CA: TUL Certificate Authority