FileSender

FileSender umožňuje jednorázové předání souboru až do velikosti 500 GB prostřednictvím datového úložiště CESNETu. Tato služba je vhodná pro jednorázové předání souboru, jehož velikost přesahuje obvyklé limity pro přenos elektronickou poštou.

Odeslání souboru

Jak to funguje? Řekněme, že chcete někomu poslat velký soubor. Otevřete si ve webovém prohlížeči stránku filesender.cesnet.cz a přihlaste se. Přihlášení probíhá prostřednictvím autentizační federace eduID.cz – z nabídky organizací vyberte TUL a následně zadejte své uživatelské jméno a centrální heslo sítě LIANE. Všimněte si, že přihlašovací stránka je na našem serveru shibbo.tul.cz, nemusíte se tedy obávat úniku svých citlivých dat. Navíc funguje mechanismus jednoho přihlášení (single sign-on), takže pokud jste se přihlašovali k jiné takto autentizované službě a nezavřeli prohlížeč, systém si vás pamatuje a nebude jméno a heslo vůbec požadovat.

Rozhraní pro odeslání souboru

Po přihlášení se rovnou ocitnete na stránce pro odeslání souboru. Stačí vyplnit e-mailovou adresu příjemce (může jich být několik), předmět a text dopisu pro něj a zejména zadat soubor (předává se jediný soubor, pokud jich potřebujete poslat více, zabalte je do ZIPu nebo podobného archivního formátu). Když tyto údaje vyplníte, objeví se tlačítko Odeslat. Po jeho stisknutí se stane následující:

  1. zadaný soubor bude nahrán do úložiště
  2. systém rozešle vám i všem uvedeným adresátům elektronický dopis oznamující uložení souboru.

Součástí dopisu je odkaz umožňující stažení souboru. Ke stažení se není třeba přihlašovat, stačí kliknout na odkaz z dopisu. Můžete tedy soubory poslat i příjemcům, kteří nejsou studenty či zaměstnanci členů eduID.cz a nemohou se sami přihlásit. Jakmile dojde ke stažení souboru, budete informováni elektronickou poštou.

Příjem souboru

Podobným způsobem můžete soubory i přijímat. Jestliže se odesilatel souboru může autentizovat pomocí eduID.cz, lze použít výše popsaný postup, jen se obrátí role – budete adresátem souboru.

FileSender ale umožňuje i převzetí souboru od uživatele, který sám o sobě není oprávněn k jeho použití. Můžete totiž pozvat externího uživatele, aby vám soubor nahrál.

Po přihlášení otevřete kartu Pozvánky, vyplňte e-mailovou adresu člověka, od nějž chcete soubor získat, předmět a text dopisu. FileSender pošle elektronický dopis, kde vyzve adresáta, aby pro vás do úložiště nahrál soubor. Jeho součástí je odkaz, jehož prostřednictvím lze data nahrát, aniž by se člověk musel přihlašovat. Jakmile to váš partner provede, budete opět informováni elektronickou poštou a můžete si soubor stáhnout.

Správa souborů

FileSender je určen pro jednorázové předání dat. Soubory, s nimiž pracuje, mají proto pouze měsíční životnost. Po jejím vypršení jsou automaticky vymazány.

Své aktivní soubory můžete po přihlášení spravovat na kartě Mé soubory. Vidíte na ní základní údaje – jejich názvy, velikosti a doby životnosti. Můžete také provádět základní operace: přidat dalšího příjemce, znovu odeslat výzvu ke stažení nebo soubor vymazat, pokud již není potřeba.

FileSender 2

Na adrese filesender2.cesnet.cz je k dispozici novější verze programu s vylepšeným uživatelským rozhraním, které umožňuje vkládat soubory přetažením myší (drag&drop).