Jak postupovat v případě změny příjmeni

O změnu příjmení je třeba zažádat na liane@tul.cz. Do žádosti uveďte své současné příjmení, nové příjmení a osobní či rodné číslo. O provedené změně Vás budeme písemně informovat. Změnou jména zaniká původní mailová adresa, pošta bude převedena na nový účet. Ačkoliv bude emailová adresa se starým příjmením fungovat ještě dva měsíce, je vhodné ji již dále nepoužívat a nepropagovat.

Mění se také přihlašovací jméno do sítí Liane, hesla zůstávají nezměněna. Na novém účtu je třeba znovu nastavit přeposílání pošty (pokud jej využíváte).