TIBCO Statistica

Technická univerzita v Liberci je vlastníkem licence TIBCO Statistica Ultimate Academic. Zaměstnanci fakulty, výzkumníci a studenti mohou tento software používat pro výuku, výzkum a studium. Licence uživatelům umožňuje instalovat si produkty jak na počítače vlastněné univerzitou, tak na soukromé počítače a to pouze v období, kdy na technické univerzitě pracují nebo studují. Po ukončení pracovního poměru nebo po ukončení studia je zapotřebí, aby si software odinstalovali. Pokud tak neučiní, porušují licenční podmínky a můžou být vůči nim podniknuty právní kroky ze strany výrobce.

O programu TIBCO Statistica

TIBCO Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytuje široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších.

Statistica Ultimate Academic obsahuje všechny tyto funkcionality

 • ANOVA
 • Basic Statistics
 • Box-Cox
 • Canonical Correlation Analysis
 • Classification Trees
 • Cluster Analysis Techniques
 • Correlations
 • Correspondence Analysis
 • Cox Proportional Hazard Model
 • Descriptive Statistics, Breakdowns, and Exploratory Data Analysis
 • Discriminant Analysis
 • Distribution and Simulation
 • Distribution Fitting
 • Factor Analysis
 • Frequency Tables, Crosstabulation Tables, Stub-and-Banner Tables, Multiple Response Analysis
 • General Discriminant Analysis Models (GDA)
 • General Linear Models (GLM)
 • General Nonlinear Estimation (and Quick Logit/Probit Regression)
 • General Partial Least Squares Models(PLS)
 • General Regression Models (GRM)
 • Generalized Linear Models (GLZ)
 • Interactive Probability Calculator
 • Log-Linear Analysis of Frequency Tables
 • Multidimensional Scaling
 • Multiple Regression Methods
 • Multivariate Exploratory Techniques
 • Nonparametric Statistics
 • Power Analysis and Interval Estimate
 • Principal Components & Classification Analysis
 • Reliability/Item Analysis
 • Structural Equation Modeling/Path Analysis (SEPATH)
 • Survival/Failure Time Analysis
 • Time Series Analysis/Forecasting
 • T-Tests
 • Variance Components and Mixed Model ANOVA/ANCOVA
 • Association Rules
 • Automated Neural Networks
 • Boosted Trees
 • Data Miner Recipes
 • Deep Learning
 • Feature Selection and Variable Filtering (predictor selecting)
 • General CHAID (Chi-square Automatic Interaction Detection) Models
 • General Classification and Regression Trees (GTrees)
 • Generalized Additive Models (GAM)
 • Generalized EM & k-Means Cluster Analysis
 • Goodness of Fit Computations
 • Interactive Classification and Regression Trees
 • Interactive Drill-Down Explorer
 • K-Nearest Neighbors
 • Lasso Regression (predictor selection)
 • Multivariate Adaptive Regression Splines (MARSplines)
 • Random Forest
 • Rapid Deployment of Predictive Models
 • Support Vector Machines (SVM)
 • Design of Experiment
 • Extract, Transform, and Load (ETL)
 • Industrial Statistics (Quality Control)
 • Multivariate Statistical Process Control
 • Process Analysis
 • Process Capability Analysis
 • Reporting Tables
 • Rules Builder
 • Sequence and Link Analysis
 • Text Miner
 • Variance Estimation and Precision
 • Weight Of Evidence (predictor selection and binning)

Oficiální webové stránky TIBCO Statistica: https://www.tibco.com

Český web, který se věnuje nástroji Statistica: http://www.statistica.pro

Postup získání licence

 • Návod na získání instalačních souborů zde.
 • Návod na registraci na podporu zde.
 • Licenční klíč zde (Dostupný po přihlášení na informačním systému Fakulty přirodovědně-humanitní a pedagogické).