Virtul (pouze pro zaměstnance)

Oddělení informačních systémů poskytuje součástem TUL možnost provozování virtuálních počítačů. OIS zajišťuje provoz hardware, virtualizační vrstvy a zálohování na úrovni virtualizační vrstvy. Instalaci a správu operačního systému, evidenci instalovaného software a aplikací si zajištuje uživatel.

Systém není určen pro provozování vysoce náročných aplikací z hlediska výpočetního výkonu, ani diskového prostoru - typické využití jsou webové, souborové nebo databázové servery, nárazově zatížené servery, servery s omezenou životností (výukové prostředí, projekty, studentské práce) apod.

Virtuální počítač se poskytuje na základě písemné žádosti prostřednictvím připraveného formuláře. Součástí formuláře jsou HW požadavky na virtuální počítač. Případné speciální požadavky s námi prosím předem konzultujte.

Zálohování na úrovni virtualizační vrstvy je realizováno "odkládáním" obrazů disku virtuálního počítače na diskové pole v geograficky oddělené lokalitě, detaily zálohování je možné specifikovat ve formuláři.

Přístup k virtuálním počítačům je umožněn pomocí webového rozhraní. K dispozici je buď vSphere Client využívající HTML5 nebo vSphere Web Client vyžadujíc AdobeFlash. Obě rozhraní jsou pro běžné operace rovnocenná a umožňují uživateli správu všech jeho virtuálních počítačů.

Na každou součást TUL připadá určitý podíl HW prostředků - diskového prostoru a výpočetního výkonu - vzhledem k pilotnímu provozu ale nebude zatím čerpání do výše podílu omezeno. Za používání systému nejsou uživatelům a jejich pracovištím účtovány žádné poplatky.

Každý uživatel bude zařazen do emailové konference virtualizace@list.tul.cz - konference je využívána správci systému pro oznamování provozních událostí.

Postup zřízení virtuálního počítače

  • Vyplňte formulář a podepsaný děkanem fakulty/ředitelem ústavu jej zašlete na Oddělení informačních systémů případně na Správu sítě LIANE. Na základě formuláře vám bude zřízen virtuální počítač.

  • Nainstalujte Cisco VPN klienta podle návodu na stránce VPN. Používání VMware vSphere klienta - a tedy správa virtuálních počítačů - je z bezpečnostních důvodů možné pouze přes VPN, a to i v rámci sítě TUL.

  • Po připojení k VPN si na adrese https://vmvc.is.tul.cz/ zvolte příslušné webového klienta. Pro přihlášení používejte uživatelské jméno ve formátu "jmeno.prijmeni@tul.cz" a své centrální heslo do Liane.

  • Po úspěšném připojení klienta k vCentru můžete provádět správu všech Vám přiřazených počítačů - připojení obrazu instalačního média, případně připojení média z Vašeho PC, spuštění systémové konzole, změnu stavu počítače apod.

Specifikace systému - provozní lokalita

servers

4 x Cisco UCS B200 M3 server (256 GB RAM, 2x procesor 2.00 GHz Intel 2650, VIC 1240 modular LOM)

4 x Cisco UCS B200 M5 server (384GB RAM, 2x procesor 2.50 GHz Intel 5215, VIC 1440 modular LOM)

blade chassis

1 x Cisco UCS 5108

4x 2500W power supply unit for UCS 5108

networking, management

2x Cisco UCS 6454 Fabric interconnect

2x Cisco UCS 2208XP I/O Module

2x Cisco Nexus 5548 UP

storage

1 x Diskové pole Dell EMC SC5020 120TB

software

integrovaný management UCS Manager 4.0

VMware vSphere 6.7

Veeam 9.5

Specifikace systému - záložní lokalita

servers

6 x Cisco UCS B200 M3 server (96GB RAM, 2x procesor 2.00 GHz E5-2650, VIC 1240 modular LOM)

2 x Cisco UCS B200 M5 server (384GB RAM, 2x procesor 2.50 GHz Intel 5215, VIC 1440 modular LOM)

blade chassis

1 x Cisco UCS 5108

4x 2500W power supply unit for UCS 5108

networking, management

2x Cisco UCS 6454 Fabric interconnect

2x Cisco UCS 2208XP I/O Module

2x Cisco Nexus 9300

storage

1 x Diskové pole Dell EMC SC5020 120TB

software

integrovaný management UCS Manager 4.0

VMware vSphere 6.7

Otázky a odpovědi

Q: Jak zajistit pravidelnou aktualizaci VMware Tools na Linuxu?

A: Na adrese http://packages.vmware.com/tools/esx/latest/repos/index.html jsou dostupné balíčky s repozitářem pro jednotlivé distribuce.

Q: Jake balíčky z VMWare repozitáře je třeba do Linuxu nainstalovat ?

A: Stačí instalovat balíček vmware-tools-esx-nox, případné závislosti by měl vyřešit balíčkovací software.

Q: Na adrese http://packages.vmware.com/tools/esx/latest/repos/index.html jsem nenalezl mojí distribuci. Co mám dělat?

A: Pokud používáte například RedHat/CentOS 7, tak VMWare Tools jsou součástí standardní distribuce a stačí je nainstalovat příkazem yum install open-vm-tools a spustit příkazem service vmtoolsd start.