Co dělat při problémech s Wi-Fi

Vyskytnou-li se problémy, se kterými si ani na základě dostupných návodů nebudete vědět rady, obraťte se mailem na Správu sítě LIANE liane@tul.cz. V mailu prosím uveďte používaný operační systém (včetně verze), používanou bezdrátovou kartu (typ) a co nejpřesnější informace o problému.