Elektronické konference

Elektronické konference (mailing listy) slouží k distribuci elektronické pošty většímu počtu účastníků. Lze je použít například k oznamování akcí a událostí nebo k diskusím nad danou odbornou problematikou.

Používání konferencí

Prohlédněte si seznam existujících konferencí. Pokud se chcete zapojit do některé z nich a účastnit se jejího provozu, je tato kapitola určena pro vás. Založení nové konference je popsáno níže.

Přihlášení

V seznamu konferencí klepněte na název konference, do které chcete vstoupit. Otevře se stránka s informacemi o konferenci, jejíž součástí je i přihlašovací formulář. Vyplňte svou elektronickou adresu, nepovinné jméno a následně heslo.

Systém vygeneruje potvrzovací dopis, který odešle na zadanou adresu. Kliknutím na odkaz v něm (nebo odesláním odpovědi) potvrdíte, že skutečně máte zájem vstoupit do dané konference. Tento krok zamezuje tomu, aby vás někdo přihlásil do konference bez vašeho vědomí.

Pokud je konference otevřená, stanete se automaticky jejím členem. U uzavřených konferencí je třeba, aby vás vstup schválil její správce (je o vaší žádosti informován elektronickou poštou a následně váš požadavek schválí nebo zamítne).

Jakmile se stanete členem, obdržíte uvítací dopis. V něm najdete i důležité adresy pro práci s konferencí, např. kde změnit její nastavení či se odhlásit. Doporučujeme uvítací dopis uchovat.

Přispívání

Chcete-li přispět do konference, jednoduše pošlete elektronický dopis na adresu jméno_konference@list.tul.cz. Dopis bude rozeslán všem jejím členům. Do konference mohou samozřejmě přispívat jen její členové. V některých případech může být (např. příliš velký) příspěvek pozastaven a jeho distribuci musí schválit správce konference.

Čtení příspěvků

Příspěvky jsou distribuovány elektronickou poštou všem členům. Kromě toho jsou k dispozici archivy jednotlivých konferencí, kde si členové (případně všichni pokud je tak konference konfigurována) mohou přečíst starší příspěvky.

Změny nastavení

Nejjednodušším způsobem pro změnu nastavení parametrů konference je využít stránku, jejíž adresu jste obdrželi v uvítacím dopise. Umožňuje na jednom místě ovládat vše potřebné. Pro přístup vyžaduje heslo, které jste zadali při vstupu do konference.

Pokud jste uvítací dopis vymazali, nebo o něj přišli jiným způsobem, zašlete na adresu jméno_konference-request@list.tul.cz (pozor, nikoli na adresu vlastní konference) elektronický dopis, jehož tělo bude obsahovat pouze

HELP

Obržíte nápovědu, ve které najdete i adresu stránky pro nastavení. Parametry lze nastavovat i elektronickými dopisy (jejich popis je také součástí nápovědného dopisu), ale webové rozhraní je výrazně jednodušší.

Odhlášení

Můžete opět využít výše zmíněnou stránku pro nastavení konference, kde jednou z nabízených možností je i odhlášení.

Druhou možností je poslat prázdný elektronický dopis na adresu jméno_konference-unsubscribe@list.tul.cz. Následně obdržíte potvrzovací dopis, jehož prostřednictvím potvrdíte svou žádost o ukončení členství v konferenci.

Založení nové konference

Nové konference jsou oprávněni zakládat zaměstnanci TU v Liberci, a to na témata, která souvisejí s TU v Liberci a jejími aktivitami.

Chcete-li založit novou konferenci, pošlete žádost elektronickou poštou na adresu liane@tul.cz. V žádosti uveďte tyto údaje:

  • jméno konference – musí se jednat o platný identifikátor elektronické pošty, smí obsahovat jen písmena anglické abecedy, číslice, pomlčky a tečky (žádné mezery ani znaky s diakritikou); jméno by mělo být krátké a charakterizovat účel konference,
  • stručný popis jejího účelu jednou větou (zobrazuje se v pravém sloupci seznamu konferencí),
  • otevřenost/uzavřenost – zda je vstup do konference volný, nebo zda podlého schválení jejím správcem (uzavřená konference)
  • moderování – zda má konference být moderovaná, tedy zda jsou příspěvky rozesílány rovnou, nebo zda jejich distribuce podlého schválení správcem konference

Žadatel o vytvoření konference se automaticky stává jejím správcem. Po založení konference budete elektronickou poštou informováni a obdržíte heslo pro její správu. Prostřednictvím tohoto hesla se můžete přihlásit do správcovského rozhraní, kde můžete měnit parametry konference, pracovat s jejími členy a vykonávat další potřebné činnosti.

Veškeré další operace s konferencí vykonává její správce, správa LIANE se jich již neúčastní. Správcovství je pochopitelně možné převést na jinou osobu či delegovatg na několik osob. Správcovské heslo je společné, všichni správci je musí znát.