Jak zjistit ethernetovou adresu počítače

Adresu Ethernet kartě přiděluje její výrobce. Je v kartě pevně vypálena a výrobce ručí za její celosvětovou jednoznačnost. V některých případech bývá uvedena na obalu či v doprovodné dokumentaci karty. Spolehlivější cestu k jejímu zjištění však nabízejí jednotlivé operační systémy.

Systémy Windows

Existuje několik způsobů jak adresu zjistit. Doporučujeme použít příkaz ipconfig, který kromě ethernetové adresy podá i řadu dalších informací o nastavení síťového rozhraní a poslouží jako cenný diagnostický nástroj v případě problémů. Z příkazového řádku (Start-> cmd) spusťte příkaz ipconfig /all. Jeho výstup je velmi košatý, hledejte položku Physical Address nebo Fyzická adresa.

Linux a systémy typu Unix

Zde ke zjištění ethernet adresy slouží příkaz ip s parametry address show. Ve výpisu, který obdržíte, vyhledejte šestici dvojčíslí oddělených znakem :, jež následuje za položkou link/ether.

[sebestova@perun ~]$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000
  link/ether 00:50:56:8e:48:36 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 147.230.21.30/24 brd 147.230.21.255 scope global eth0
  inet6 2001:718:1c01:21:250:56ff:fe8e:4836/64 scope global dynamic
    valid_lft 2592000sec preferred_lft 604800sec
  inet6 fe80::250:56ff:fe8e:4836/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

V případě, že vámi používaný systém nese znaky historické verze, oprašte příkaz ifconfig, který je zpravidla umístěn v adresáři /sbin. Zadejte /sbin/ifconfig -a a systém vypíše informace o všech síťových rozhraních. Vyhledejte část odpovídající vaší Ethernet kartě, kde potřebnou informaci najdete nadepsanou jako HWaddr:

eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 00:50:56:8E:48:36
 inet addr:147.230.21.30 Bcast:147.230.21.255 Mask:255.255.255.0
 inet6 addr: 2001:718:1c01:21:250:56ff:fe8e:4836/64 Scope:Global
 inet6 addr: fe80::250:56ff:fe8e:4836/64 Scope:Link
 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
 RX packets:776816824 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
 TX packets:1715229785 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
 collisions:0 txqueuelen:1000
 RX bytes:89770108573 (83.6 GiB) TX bytes:225399909143 (209.9 GiB)