Registrace síťové karty (pouze pro zaměstnance)

Pro připojení počítače do univerzitní sítě je e nutné provést registraci ethernetové (též hardwarové či MAC) adresy síťové karty. Tuto adresu tvoří šest číslic v hexadecimálním zápise oddělených dvojtečkou (např. 00:0C:6E:41:80:E3). Adresu je možné zjistit softwarově – v MS Windows příkazem ipconfig /all, v Linuxu a MacOS příkazem ifconfig (viz též podrobný návod na zjištění ethernetové adresy počítače).

Pro registraci je nutné zaslat e-mailem na adresu liane@tul.cz následující údaje (toto neplatí pro připojení počítače na kolejích!):

  • ethernetovou (MAC) adresu počítače
  • katedru (či útvar) - uveďte prosím zkratku (skládá se typicky ze tří písmen)
  • budovu, ve které bude počítač připojen; pokud se jedná o notebook, registrujte jej pouze ve své "domácí" budově, v ostatních budovách používejte bezdrátové připojení, které registraci nevyžaduje
  • název, pod kterým chcete počítač zaregistrovat; počítač bude zaregistrován jako název.katedra.tul.cz, proto nedoporučujeme vkládat do vlastního jména počítače zkratku katedry, bude beztak připojena jako poddoména
    • upozorňujeme,že v název počítače (neboli doménové jméno) nesmí kvůli GDPR obsahovat jména a příjmení osob
  • uživatele, který za provoz počítače zodpovídá

Vypsání všech požadovaných údajů prosím věnujte patřičnou pozornost, odeslání nekompletní žádost může způsobit zpoždění registrace.

Na základě registrace je počítači přidělena IP adresa a DNS jméno, které jsou potřebné pro jeho práci v síti. Obdržíte je e-mailem jako odpověď na žádost o registraci. V počítači zpravidla nemusíte nic nastavovat. Veškerou síťovou konfiguraci svého počítače ponechte na mechanismu DHCP, což je standardní konfigurace IP protokolu ve většině operačních systémů. Zpravidla stačí počítač restartovat a vše potřebné se provede automaticky.

Registrace tiskáren a jiných zařízení bez firewallu

Každé zařízení v síti musí být vybaveno firewallem - musí tedy být zabráněno neoprávněnému přístupu do zařízení. V případě tiskáren je například nutné zabránit možnosti tisku kýmkoliv z internetu. V lepším případě by to mohlo znamenat vyplýtvání zásoby papíru a toneru tiskárny. V horším případě by mohlo dojít k jejímu napadení a mohla by pak útočit na další zařízení v síti.

Pro tyto případy jsme připravili tři varianty filtrování příchozího provozu:

  1. Adresa bude přístupná pouze z drátové sítě budovy
  2. Adresa bude přístupná z celého rozsahu TUL (včetně WiFi a VPN)
  3. Adresa bude přístupná z celého internetu a firewall si zařídíte sami přímo na tiskárně

Mějte prosím na paměti, že pokud bude adresa omezená na budovu nebo na TUL, tak se ani ona mimo tyto sítě nepřipojí.

Pokud registrujete tiskárnu, tak tuto skutečnost uveďte v žádosti o registraci, stejně tak jako kterou variantu filtrování provozu si pro tiskárnu přejete.

Poznámka: Pokud nastavujete firewall tiskárny sami, tak ho prosím nezapomínejte nastavit pro oba aktuální internetové protokoly: jak IPv6, tak IPv4. Rovněž filtrujte nejen protokoly pro samotný tisk, ale i ty které, slouží pro správu tiskárny. Blokaci na síť univerzity dosáhnete omezením zdrojové adresy na 2001:718:1c01::/48 u IPv6 a 147.230.0.0/16 u IPv4. Rozsahy pro omezení na budovu najdete podle IP adres počítačů připojených ve stejné síti. Pokud Vám tato poznámka nic neříká, nebo nejste schopni firewall na tiskárně nastavit, zvolte prosím vhodné blokování z naší strany (varianta 1 nebo 2 uvedené výše).