Certifikační autorita TUL

Certifikační autorita TUL (TUL Certificate Authority) vydává certifikáty pro potřeby Technické univerzity v Liberci. Aby váš systém uznával jí vydávané certifikáty, musíte si do systému instalovat její kořenový certifikát – viz Instalace certifikátu CA TUL.

Kořenový certifikát TUL Certificate Authority

Toto jsou parametry kořenového certifikátu CA TUL. Jejich pomocí si můžete při instalaci ověřit, zda je certifikát autentický:

Issuer: C=CZ, L=Liberec, O=Technical University of Liberec, OU=Liane, CN=TUL Certificate Authority/emailAddress:liane@tul.cz
Subject: C=CZ, L=Liberec, O=Technical University of Liberec, OU=Liane, CN=TUL Certificate Authority/emailAddress:liane@tul.cz
MD5: 63:F6:E0:DB:31:8D:79:0B:DF:71:00:15:EE:A6:7D:C2
SHA1: D5:6F:D5:EF:A1:48:14:BC:92:62:02:C5:A6:80:25:36:85:7E:8A:03
SHA256: 79:77:8C:14:84:25:6E:AF:B8:FF:B4:A7:29:1D:7D:24
33:44:AF:85:4B:1B:B7:61:FF:7A:8D:2B:29:4A:8F:05

Aktuální kořenový certifikát TUL Certificate Authority platí od 8. září 2015 2:00:00 do 8. září 2035 1:59:59

Certifikát ke stažení: https://liane.tul.cz/crt/TUL_Certificate_Authority.crt

Revokované certifikáty

Seznam revokovaných certifikátů (CRL) je k dispozici na adrese http://liane.tul.cz/crl/tulCA.crl.