Vytvoření a změna hesla pro vzdálený přístup

Pro externí připojení do sítě LIANE (prostřednictvím bezdrátové sítě, sítě na kolejích či VPN koncentrátoru) slouží speciální heslo. Některé vnitřní mechanismy je přenášejí v nezašifrované podobě, je proto třeba považovat je za málo bezpečné. Proto důrazně doporučujeme, abyste pro tyto účely použili jiné heslo, než je vaše centrální heslo v síti LIANE (pro přístup k elektronické poště a dalším jejím službám). Ve vlastním zájmu nepoužívejte heslo shodné s heslem ke službám, jež považujete za důležité. Doporučujeme také jeho častější změnu.

Heslo vytvoříte či změníte prostřednictvím on-line formuláře v uživatelském protálu na adrese https://liane.tul.cz/portal/.

V jeho položkách je třeba vyplnit uživatelské jméno ve tvaru jmeno.prijmeni@tul.cz a přístupové heslo do sítě LIANE. V dalších dvou polích zadejte vytvářené/měněné heslo, jež chcete používat pro vzdálený přístup do LIANE. Opakované zadání slouží k eliminaci překlepů – pokud se oba exempláře hesla navzájem liší, změna se neprovede.

Nastavení hesla pro vzdálený přístup

Před zadáváním hesel si zkontrolujte, jakou klávesnici máte nastavenu!

Heslo pro vzdálený přístup musí mít minimálně šest znaků a musí být odlišné od vašeho centrálního hesla pro síť LIANE.

O výsledku celé operace budete informováni. Jakmile bude úspěšná, můžete zadané heslo pro vzdálený přístup používat k připojení do sítě LIANE či pro přístup k Internetu v dalších lokalitách projektu eduroam.