Uvítací dopis

Po založení uživatelského účtu jsou automaticky rozesílány uvítací emaily se stručným návodem, jak síť LIANE používat. Tyto rady doporučujeme dočíst až do konce a zprávu uložit pro možné použití v budoucnosti.

Milé nové uživatelky, milí noví uživatelé,

vítáme vás v síti LIANE. Vše podstatné se o ní dozvíte na webu
http://liane.tul.cz/, nicméně domníváme se, že pár základních informací do
začátku se vám bude hodit.

V síti máte dvě důležitá hesla. Centrální heslo jste už dostali. Slouží pro
přístup k řadě služeb (pošta, menza, konfigurační formuláře...). Formulář pro
jeho změnu najdete na adrese https://liane.tul.cz/portal/
Změna hesla je povinná! Nepodaří-li se vám je změnit, můžete si nechat
vygenerovat nové na svém studijním oddělení.

Heslo pro vzdálený přístup se používá k přihlášení do bezdrátové sítě a
sítě na kolejích. Vytvoříte a spravujete si je sami prostřednictvím
formuláře https://liane.tul.cz/portal/ Hesla musí být odlišná.

LIANE nemá nic společného se studijní agendou STAG. Její heslo jde zcela
mimo nás.

Návody k připojení počítače jsou k dispozici on-line:
- pro síť Wi-Fi: https://liane.tul.cz/cz/wifi
- pro síť na kolejích: https://liane.tul.cz/cz/koleje

Univerzitní poštu můžete číst buď specializovaným programem, nebo přes web
na adrese https://webmail.tul.cz/. Při komunikaci s pedagogy používejte
zásadně svou univerzitní adresu.

Až vám někdo napíše, že jsme to my, cosi se v síti mění a máte někam poslat
či zadat své přístupové údaje, snaží se pouze vylákat vaše heslo. Říká se tomu
phishing a jedná se o rychle rostoucí trend počítačové kriminality. Více se
dočtete na adrese
https://liane.tul.cz/cz/el_posta/ochrana_phishing

Na závěr doporučíme vaší pozornosti provozní řád LIANE
definující základní závazná pravidla
https://liane.tul.cz/cz/sit/provozni_rad_LIANE

Přejeme vám úspěšné studium, v němž vás snad síť LIANE podpoří

správa sítě LIANE
liane@tul.cz