Zoom - alternativa ke Google meet

Alternativa ke Google Meet. Jedná se o široce používaný systém pro videokonference a virtuální schůzky. Lze využít pro konzultace se studenty či kolegy. Pro naše univerzity jej zpřístupnil CESNET.

Výhody: Snadné používání, minimální požadavky.

Nevýhody: Jednoúčelové, možnosti odpovídají plánu Free – schůzky dvou účastníků nejsou časově omezeny, od tří účastníků může schůzka trvat maximálně 40 minut.

Jak na to: Přihlaste se na (vpravo nahoře Sign In, přihlášení probíhá přes Shibboleth uživatelským jménem a centrálním heslem sítě LIANE). Schůzku naplánujete v sekci Meetings a ostatním účastníkům pošlete mailem adresu uvedenou v Join URL. Schůzka se spustí automaticky, případně ji můžete zahájit ručně tlačítkem Start this Meeting. Účastníci se připojí kliknutím na zaslanou adresu. Zoom používá specializovaný software, jeho instalaci systém nabídne při prvním připojení ke schůzce.